Rekrutacja na ETI

Nabór kandydatów na studia na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna!

Płatne Praktyki Zawodowe

Projekt: "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"

Studia podyplomowe

Podnieś swoje kwalifikacje zawodowe studiując podyplomowo w KPSW

Postępowanie z raną przewlekłą

Zapraszamy na konferencję 02.03.2017

Indywidualne drzwi otwarte

Ciekawa oferta dydaktyczna, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Projekt Interreg