Studia podyplomowe

Podnieś swoje kwalifikacje zawodowe studiując podyplomowo w KPSW

Zmiana terminu eliminacji

W związku z problemami technicznymi, związanymi z najnowszą aktualizacją gry, termin i formuła rozgrywek ulega zmianie

Płatne Praktyki Zawodowe

Projekt: "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"

Indywidualne drzwi otwarte

Ciekawa oferta dydaktyczna, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Projekt Interreg