Przebudowa budynku powojskowego na Centrum Integracji Społecznej

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze rozpoczęła realizację Projektu pn.:

Przebudowa budynku powojskowego przy ul. Kadetów 3 w Jeleniej Górze na Centrum Integracji Społecznej.

Całkowity koszt inwestycji wynosi zgodnie z wartością kosztorysową 23 135 346,00 zł.
W grudniu 2020 roku otrzymaliśmy dofinansowanie -  dotacjęcelową udzieloną przez Ministra Edukacji i Nauki
z funduszu Skarbu Państwa w wysokości 10 714 000,00 zł.

Inwestycja polega na przebudowie w latach 2020-2022 zdegradowanego budynku powojskowego zlokalizowanego na terenie Campusu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na Centrum Integracji Społecznej, w ramach którego zlokalizowany jest Dom Studenta. W Domu Studenta przewiduje się zakwaterowanie dla około 100 mieszkańców. Efektem przebudowy m.in. będzie utworzenie  49 kwater mieszkalnych dla studentów (jedno oraz dwuosobowych), w tym 5 kwater dla osób niepełnosprawnych oraz szereg pomieszczeńpomocniczych w zakresie węzła żywienia i w zakresie obsługi techniczno-administracyjnej obiektu. 

Grupa docelowa, która skorzysta ze zrealizowanej inwestycji to studenci, dla których zakwaterowanie na terenie Jeleniej Góry jest warunkiem koniecznym do celów kształcenia się na terenie miasta. W Jeleniej Górze studiuje obecnie około 1700 studentów (w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej, w zamiejscowych ośrodkach Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Politechniki Wrocławskiej).
Realizacja inwestycji pozwoli stworzyć nowoczesny Dom Studenta jakiego nie ma na terenie miasta, z komfortowymi kwaterami dla studentów o odpowiednim standardzie użytkowym i funkcjonalnym oraz z blokiem żywieniowym, w  którym zostanie zachowany również standard sanitarny, aby dostosować się do panującej pandemii Covid-19.

instagram
instagram
instagram